Praca w samorządzie

Ewidencja uprawnionych do pomostówki nie dla każdego

www.sxc.hu
W naszym urzędzie gminy pracują 23 osoby jako pracownicy biurowi i cztery na stanowiskach gospodarczych. Czy my też musimy mieć spis prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub charakterze?
Rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej, wskazuje ustawa o emeryturach pomostowych w załącznikach nr 1 i 2.
Praca w urzędzie gminy nie jest w tej regulacji wskazana jako praca w warunkach szczególnych czy też praca o szczególnym charakterze. Istotnie należy zauważyć, że ustawa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 narzuca na płatnika składek (jest nim pracodawca) obowiązek prowadzenia:
- wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; - ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Przyjąć należy, że powyższy obowiązek dotyczy tych płatników składek, którzy zatrudniają pracowników wykonujących prace wskazane w załączniku 1 i 2 do ustawy. Jeżeli natomiast płatnikiem składek jest taki zakład pracy, który nie zatrudnia pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach czy szczególnym charakterze, to nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (bo ich po prostu nie ma) i ewidencji osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP (bo takich nie zatrudnia). [i][b]Podstawa prawna:[/b] – art. 41 ust. 4 pkt. 1 i pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D44A3E97833E39191F22AD7D40CA8481?id=294728]ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL