Zatrzymany zysk nie musi być przychodem spółki

www.sxc.hu
Czy wyłączenie zysku od podziału i pozostawienie go w spółce skutkuje uzyskaniem przez nią przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Niekoniecznie
Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0878F97C9B855869DA1A3F9BAD45E3AB?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link] udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariusz spółki akcyjnej (wspólnicy) mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, który został przeznaczony do podziału i wypłaty według uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia.Z momentem podjęcia uchwały w tej sprawie powstaje zatem roszczenie wspólnika o wypłatę dywidendy.Podział zysku i jego wypłata wspólnikom nie jest jednak czynnością obligatoryjną. W myśl przepisów kodeksu umowa spółki z o.o. oraz statut spółki akcyjnej mogą bowiem przewidywać inny sposób zadysponowania zyskiem.Może on polegać np. na wyłączeniu zysku od podziału między wspólników oraz jego zatrzymaniu w spółce i przeznaczeniu na inne cele, np. utworzenie kapitału rezerwowego, pokrycie straty itp. Sposób zadysponowan...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL