Ubezpieczony nie płaci po przekroczeniu limitu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Firma przestaje obliczać i przekazywać składki emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez pracownika kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. W przypadku zwrotu nadpłaty musi szybko oddać pieniądze podwładnemu
Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.Taka reguła wynika wprost z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.[/link]; ustawa o sus).Natomiast podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowi przychód w rozumieniu przepisów o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]podatku dochodowym od osób fizycznych[/link]. Mówi o tym art. 18 ust. 1 ustawy o sus.Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć określonej wysokości. Jest zatem limitowana.Jak? Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o sus roczna podstawa nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL