Finanse

Obligacje dla stolicy bez podatku

www.sxc.hu
Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od obligacji wyemitowanych w 2010 r. przez miasto stołeczne Warszawę
Chodzi o obligacje komunalne wypuszczone na rynkach zagranicznych.
Tak zdecydował minister finansów, przygotowując projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Projektowane przepisy dotyczą dochodów (przychodów) uzyskanych przez nierezydentów z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2010 r. przez m. st. Warszawę, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.
Minister finansów, korzystając z przysługującego mu (na mocy art. 22 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4CF1A0F271FE29BBDEB686727A94D2DD?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]) uprawnienia, postanowił zaniechać poboru podatku z tego tytułu. Zaniechanie to będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do 31 grudnia 2020 r. Projektowane przepisy są adresowane do osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju oraz przedsiębiorców, którzy nie mają tu ani siedziby, ani zarządu. MF szacuje, że na skutek zaniechania poboru podatku od dochodów uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji budżet będzie tracił rocznie 1,9 – 2,3 mln euro, czyli równowartość 7,9 – 9,5 mln zł, licząc po aktualnym kursie wynoszącym 4,1958. To nie pierwsze takie rozporządzenie dla Warszawy. Wcześniejsze wydano pod koniec 2008 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL