Adwokaci

Jeden kodeks etyki dla adwokatów i radców

www.sxc.hu
Warszawskie samorządy adwokatów i radców prawnych przygotowują razem projekt wspólnych zasad etyki zawodowej
– I my, i adwokaci działamy zasadniczo w tej samej sferze świadczenia pomocy prawnej. Postanowiliśmy więc wspólnie wypracować jednolite standardy wykonywania zawodu, prowadzenia kancelarii oraz system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Pracują nad nimi prawnicy z obu samorządów – mówi Dariusz Śniegocki, dziekan warszawskiej Rady Radców Prawnych. I dodaje, że gotowy projekt mógłby być przedstawiony do uchwalenia podczas krajowych zjazdów radców i adwokatów.
W warszawskich spółkach prawniczych obsługujących przedsiębiorstwa bardzo często pracują dziś obok siebie adwokaci i radcowie, wykonują takie same usługi, a obowiązują ich odrębne kodeksy etyczne. – Rozbieżności nie są duże, dotyczą np. zasad informowania o praktyce zawodowej czy konfliktu interesów – wyjaśnia Śniegocki. Jego zdaniem kodeks radcowski jest nieco bardziej liberalny od adwokackiego. – Powinniśmy spotkać się w pół drogi – uważa dziekan.
– Zadaniem wspólnego zespołu Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest przygotowanie projektu kodeksu regulującego kwestie etyki adwokatów po połączeniu obu zawodów, a więc także z uwzględnieniem specyfiki pracy obecnych radców prawnych – precyzuje Adrian Dworzyński z warszawskiej rady radcowskiej. – Projekt mógłby stanowić podstawę do opracowania kodeksu etyki przez ogólnopolskie organy samorządów. Jakub Jacyna z warszawskiej rady adwokackiej potwierdza, że wspólna inicjatywa ma związek z ideą połączenia obu zawodów. – Projekt, nad którym wspólnie pracujemy, posługuje się wyłącznie pojęciem „adwokat” – mówi. – Ma być gotowy na wiosnę i przedstawiony obu samorządom pod dyskusję. Według Jacyny nowy kodeks powinien uwzględniać wymogi współczesności. – Zasady etyki są niezmienne, ale trzeba unowocześnić ich opis – uważa. Przedstawione niedawno przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia połączenia zawodów przewidują, że obecni radcowie prawni staną się adwokatami. W obu samorządach trwają konsultacje koncepcji fuzji. Ich zwieńczeniem mają być nadzwyczajne zjazdy krajowe na przełomie lutego i marca przyszłego roku, które wypowiedzą się ostatecznie na temat ministerialnej propozycji. [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/12/09/kodeks-etyki-dla-adwokatow-i-radcow/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL