Czas bez pracy nie zwiększa urlopu

www.sxc.hu
Podwładny przywrócony do firmy na mocy orzeczenia sądu nie nabywa prawa do wypoczynku za okres, kiedy nie miał pracy
Taki wniosek płynie z [b]wyroku Sądu Najwyższego z 14 marca 2006 r. (I PK 144/05).[/b]W analizowanej przez sąd sprawie pracownica została zwolniona z pracy. Od 25 września 2002 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i 24 marca 2003 r. pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego. Swoje działanie oparł na art. 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].Kobieta uznała jednak, że postępowanie pracodawcy było nieprawidłowe. Dlatego wniosła sprawę do sądu rejonowego. Ten przywrócił ją do pracy na poprzednich warunkach i zasądził na jej rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy od 12 maja 2001 r. do 24 września 2002 r.[srodtytul]Nie dla każdego wczasy...[/srodtytul]Jednak to nie zaspokoiło roszczeń pracownicy. Domagała się bowiem jeszcze ekwiwalentu urlopowego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2001 r. w wymiarze 15 dni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL