Emeryt nie może być poszkodowany

www.sxc.hu
Przed świętami pracodawcy sięgają do kieszeni, aby kupić drobne upominki dla pracowników. Często są to kosze z owocami i słodyczami, czasem bony towarowe. Jeśli wydatki na ten cel pokrywane są z funduszu socjalnego, nie wszyscy otrzymają takie same prezenty
Pracodawca nie może też wybrać tylko kilku osób, które będą czerpać z dobrodziejstw socjalnych.[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=83A37EF46004993FE2F833BD96474BE9?n=1&id=74017&wid=327623]Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych[/link] wskazuje bowiem, kto jest uprawniony do korzystania z niego. Bezwzględnie są to osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę w danej firmie i ich rodziny oraz emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy wraz z członkami swoich rodzin.[srodtytul]Bezprawne ograniczenia [/srodtytul]Zdarza się jednak, że firma uznaje emerytowanych pracowników za balast obciążający kosztami fundusz. I zmienia regulamin korzystania z zfśs tak, aby przyznać im oraz ich rodzinom mniej korzystne świadczenia niż zatrudnionym. Takie działanie nie jest jednak zgodne z prawem. Jak już wspomnieliśmy, przepisy wskazują dwie grupy osób uprawnione do świadczeń socjalnych – jedną z nich są właśnie pracownicy firmy w sta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL