Praca w samorządzie

Czy strażnik gminny musi przechodzić służbę przygotowawczą?

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
[b]Zostałem zatrudniony w straży gminnej. Czy strażnik, jako pracownik samorządowy musi przechodzić służbę przygotowawczą a następnie zdawać egzamin?[/b]
[b]Tak.[/b] Jednak obowiązek dotyczy tylko niedoświadczonych pracowników. Straż jest jedną z jednostek organizacyjnych gminy, w której nowi pracownicy zatrudniani są na umowę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Z zasady powinni również przejść służbę przygotowawczą. Od reguły są jednak dwa wyjątki:
- strażnik nie musi odbywać służby przygotowawczej, jeśli był zatrudniony wcześniej w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy i nie odbył służby przygotowawczej, zakończonej zdanym egzaminem z wynikiem pozytywnym, - na umotywowany wniosek przełożonego, kierownik straży może zwolnić pracownika z obowiązku odbywania służby, jeśli posiada on dostateczne kompetencje do wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące. [b]Podstawa prawna:[/b] [i] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0C1EEBD6D3B01C01E55003A5E11D0661?id=292862]ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U nr 223, poz. 1458 ze zm.)[/link] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FF22B65AE91833CCA390D4D29CFF67FF?id=75516]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779 ze zm.)[/link][/i] [b]Zapoznaj się ze[/b] [link=http://www.rp.pl/artykul/274290,350693_Stanowisko_Ministerstwa_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_6_sierpnia_2009_r__w_sprawie_sluzby_przygotowawczej__BMK_0660_1326_e_1693_2009_PO_.html][b]Stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 sierpnia 2009 r. w sprawie służby przygotowawczej (BMK-0660-1326-e:1693/2009/PO)[/b][/link] [b]Czytaj też artykuły:[/b] - "[link=http://www.rp.pl/artykul/55707,351534_Sluzba_przygotowawcza_nie_dla_urzednika_ze_stazem.html][b]Służba przygotowawcza nie dla urzędnika ze stażem[/b][/link]" - "[link=http://www.rp.pl/artykul/374723.html][b]Nie każdy urzędnik odbywa służbę przygotowawczą[/b][/link]" [b]Więcej w serwisie o zatrudnieniu [link=http://www.rp.pl/temat/55707.html]pracowników samorządowych[/link][/b]

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL