Banki

Millennium wyemituje nowe akcje

Walne zgromadzenie akcjonariuszy banku uchwaliło wczoraj emisję akcji z prawem poboru
Bank chce w ten sposób pozyskać ok. 1 mld zł. Millennium wyemituje do 425 mln akcji, ale ich ostateczna liczba zostanie określona przez zarząd po zaakceptowaniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (wczoraj został złożony). Pozyskane środki mają umożliwić zrealizowanie trzyletniej strategii banku. – Jednym z jej warunków jest podniesienie kapitału – uzasadnia Bogusław Kott, prezes Millennium.
Główny akcjonariusz, portugalski bank Millennium BCP, zapowiedział już, że obejmie przypadające na niego akcje. Obecnie ma niespełna 66 proc. akcji polskiej instytucji. Dzień prawa poboru wyznaczono na 19 stycznia przyszłego roku. Akcjonariusze banku według stanu na ten dzień otrzymają jedno prawo poboru za każdą posiadaną akcję. – Cena emisyjna akcji zostanie podana przed rozpoczęciem subskrypcji – mówi prezes Millennium.
Według naszych ustaleń, rynek oczekuje 30-proc. dyskonta, co by oznaczało, że cena emisyjna wyniosłaby ok. 3 zł. Na zamknięciu wczorajszej sesji akcje spółki kosztowały 4,89 zł po wzroście o 2,95 proc. Objęcie pozostałej części emisji zostanie zagwarantowane przez bank HSBC, który będzie też prowadził księgę popytu. Millennium planuje spotkania z inwestorami, głównie krajowymi. Z informacji “Rz” wynika, że emisja ma być zamknięta do 10 lutego. W połowie lutego bank planuje opublikować wyniki za IV kw. W poprzednim kwartale miał 87 mln zł straty. – Na razie czwarty kwartał wygląda nieźle, ale na rynku jest duża zmienność – mówił wczoraj Bogusław Kott. Dodał, że rośnie wartość kredytów udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz kredytów hipotecznych. Sprzedaż pożyczek konsumenckich ustabilizowała się na dotychczasowym poziomie i wynosi ok. 100 mln zł miesięcznie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL