Odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowców nie w pełni są kosztem

www.sxc.hu
Ograniczenia dotyczące cienkiej kapitalizacji powodują, że lepiej unikać pożyczek od udziałowców. Tych negatywnych konsekwencji nie można ominąć, ustanawiając w umowie, że będą one kapitalizowane, a nie wypłacane
Ograniczenia dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji zawarte są w art. 16 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link].Zgodnie z pkt 60 tego przepisu nie zalicza się do kosztów podatkowych części odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25 proc. udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25 proc. udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki.Wtedy kosztem nie są odsetki w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia określoną ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL