Firma może wpływać na podstawę opodatkowania

www.sxc.hu
Amortyzacja to często istotna część kosztów uzyskania przychodów firmy. Zmniejszenie bądź zwiększenie stawek może zatem zmienić wysokość płaconej daniny
Na zmianę wysokości odpisów amortyzacyjnych przepisy pozwalają zwykle od początku roku podatkowego.Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 22i ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie. Przewidzianych jest od niej jednak wiele wyjątków.Przede wszystkim podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.Jest to dobre rozwiązanie dla firm, które ponoszą stratę. Dzięki temu będą mogły uwzględnić koszty amortyzacji w kolejnych latach – kiedy ich sytuacja się poprawi.[srodtytul]Decyduje przedsiębiorca[/srodtytul]Uprawnieniem tym zajmowała się [b]Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 2 p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL