Ocena czystości bez uprzedzenia

www.sxc.hu
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej sprawdzają przestrzeganie przepisów higieniczno-zdrowotnych dotyczących wody do spożycia, jakości powietrza i gleby, a także utrzymanie odpowiedniej higieny w obiektach i zakładach pracy
Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje warunki produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunki zbiorowego żywienia. Bada też warunki zdrowotne przewidziane dla pracowników. Inspektorzy uczestniczą w dopuszczaniu do użytku niektórych obiektów budowlanych (np. nowych biurowców czy magazynów).PIS nadzoruje również zasady obrotu chemikaliami (wynikające m.in. z unijnego rozporządzenia REACH).Z przedstawicielami tej inspekcji częsty kontakt mają nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby fizyczne.[srodtytul]Zatwierdzą zakład[/srodtytul]Przedsiębiorcy najczęściej spotykają się z powiatowym inspektorem sanitarnym i jego pracownikami. Inspekcja sanitarna może uzgadniać dokumentację budowlaną pod względem sanitarno-higienicznym oraz zajmować stanowisko przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania. Dotyczy to m.in. szkół, fabryk, szpitali, przychodni czy stadionów.Niekiedy sama opinia nie wystarczy. Trzeba zatwierdzić zakład, nawet...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL