Wierzyciel odpowie, gdy zawinił

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Ten, kto wyegzekwował nieprawomocny nakaz zapłaty, nie musi pokryć wyrządzonej tym szkody
Tak będzie również, gdy sąd uchyli potem nakaz i oddali roszczenie powoda.[b]Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. III CZP 68/09).[/b]Zastrzegł jednak równocześnie, że osoba taka może na podstawie art. 415 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B45B9651E34E23C0B0AD9C82D9796B8F?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] ponosić odpowiedzialność za szkodę, jeśli złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i jego popieranie było zachowaniem zawinionym.Początek sprawie, której dotyczy wskazana uchwała, dał nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla na wniosek Agencji Finansowej spółki z o.o. przeciwko innej spółce z o.o. JUR-GAST. W razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.JUR-GAST wystąpiła z takim wnioskiem i sąd I instancji go uwzględnił. Jednakże wcześniej Agencja wyegzekwowała całą zasądzoną kwotę – prawie 180 tys. zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Komornik ściągnął też koszty...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL