ZUS RMUA raz na kwartał

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Pracodawca będzie mógł przekazać pracownikom raporty o składkach raz na trzy miesiące
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowanego przez komisję „Przyjazne państwo”, który wpłynął do laski marszałkowskiej.Informacje o opłaconych składkach płatnik ma przekazywać ubezpieczonemu do weryfikacji co najmniej raz na kwartał (obecnie – raz na miesiąc). Obowiązek ten będzie musiał wypełnić do 15. dnia miesiąca. Informacja ma być sporządzana w podziale na miesiące. ZUS RMUA można doręczyć w formie papierowej albo – za zgodą ubezpieczonego wyrażoną na piśmie – w formie elektronicznej.[srodtytul]Drugi krok [/srodtytul]Rzadsze przekazywanie ZUS RMUA ma ułatwić życie płatnikom składek, szczególnie tym, którzy obsługę dokumentacji zatrudnionych prowadzą samodzielnie.W większych firmach co miesiąc rozdaje się setki takich raportów. Poprawę miała przynieść nowela ustawy systemowej obowiązująca od tego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292354]ustawa z 17 października ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL