Z nowym pracodawcą, ale nie zawsze z socjalnym zapleczem

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Choć nie jest to proste, są sposoby, by w razie transferu zakładu pracy podzielić zfśs. Zupełnie natomiast nie wiadomo, jak dokonać podziału kasy zapomogowo-pożyczkowej
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę to przejęcie przez niego załogi a wraz z nią uprawnień i obowiązków, które jej przysługują. Tak stanowi art. 23[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Wynika z niego, że nowy szef może przejąć firmę w całości lub w części, stając się właścicielem lub współwłaścicielem jej majątku oraz następcą w stosunkach pracy przechodzących do niego podwładnych. Oprócz pracowników przejmuje bowiem nieruchomości‚ środki trwałe oraz aktywa i zobowiązania zakładu. Nie oznacza to jednak, że jest zobligowany do kontynuowania dotychczasowego profilu działalności. Potwierdził to [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 3 czerwca 1998 r. (I PKN 159/98)[/b].Transfer następuje z chwilą faktycznego przejęcia firmy. Od tego czasu kto inny ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zakładu pracy. Nowy pracodawca tylko wtedy, gdy przejął ją w całości. Jeżeli...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL