fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Gdy chcemy kupować od innego Kowalskiego

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Jeśli sprzedawcą jest osoba fizyczna albo nabywamy towar jako firma od innego przedsiębiorcy, przepisy o sprzedaży konsumenckiej nie obowiązują
Zakupy od innej osoby fizycznej oznaczają, że zastosowanie mają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F91F4A18D6EE419744579CC62A50EE1D?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] o rękojmi za wady fizyczne. Sprzedawca odpowiada za te wady wobec kupującego, chyba że ten ostatni wiedział o wadach w chwili zawierania umowy. Jeśli przepisy tego nie przewidują, to gdy kupującym jest konsument, zmniejszenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie jest możliwe.
Jeśli rzecz ma wady, to kupujący może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny. Nie wolno odstąpić od umowy, gdy sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwą rzecz na dobrą albo niezwłocznie usunie wady.
[b]Nie można jednak dokonywać napraw lub wymian wielokrotnie. Ograniczenie w żądaniu obniżki ceny bądź odstąpienia od umowy nie ma bowiem zastosowania, gdy rzecz już była wymieniana lub naprawiana.[/b] Przywilej ten nie przysługuje jedynie wówczas, gdy wady są nieistotne.
Uprawnienia z rękojmi stracimy, jeśli nie zawiadomimy sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia (gdy badanie rzeczy jest zwyczajowo przyjęte, czas ten biegnie od momentu, w którym z zachowaniem należytej staranności można było tę wadę wykryć). W razie sprzedaży business-to-business rękojmię tracimy, jeśli nie zbadamy rzeczy w czasie i w sposób przyjęty w wypadku towaru tego rodzaju i nie zawiadomimy niezwłocznie sprzedającego o wykrytej wadzie. Do zachowania terminów wystarczy wysłanie listu poleconego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA