Amortyzować można jedynie własny środek trwały

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów można dokonywać jedynie od takich środków trwałych, których własność została skutecznie przeniesiona na podatnika będącego ich nabywcą
[b]Tak orzekł NSA 16 września 2009 r. (II FSK 527/08).[/b]Spółka naliczała odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które zostały wniesione do niej przez członka zarządu w formie aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego. Aport był wniesiony w zamian za przejęcie niespłaconych przez członka zarządu kredytów zaciągniętych na nabycie tych środków trwałych.Organy podatkowe to zakwestionowały, twierdząc, że zgodnie z art. 16a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0788FC199FF9D8FB3843C5D634417688?id=185384]ustawy o CIT[/link] amortyzacji podlegają jedynie środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Natomiast w tym wypadku nie doszło do przeniesienia własności środków trwałych, ponieważ umowa zawarta między stronami była nieważna ze względu na niedochowanie warunków określonych w art. 210 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0878F97C9B855869DA1A3F9BAD45E3AB?id=133014...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL