Są zobowiązania, których realizacji nie uniknie żaden przedsiębiorca

Wszyscy szefowie muszą zabezpieczyć pieniądze za zaległy urlop oraz na odprawy: emerytalną, rentową i pośmiertną. Poza tym w okresie wypowiedzenia płacą normalną pensję
Rozliczenie urlopu wypoczynkowego to podstawa przy zakończeniu współpracy. Ale uwaga, wręczenie wypowiedzenia nie oznacza, że od razu trzeba wypłacić ekwiwalent. W pierwszej kolejności pracownika można wysłać na wypoczynek, a zatrudniony – zgodnie z art. 167[sup]1[/sup] k.p. – nie może odmówić.Dopiero gdy podwładny nie wykorzysta w okresie wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego, pracodawca musi wypłacić mu w zamian ekwiwalent pieniężny (art. 171 k.p.). W [b]wyroku z 29 marca 2001 r. Sąd Najwyższy potwierdził bowiem, że z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do tego urlopu przekształca się w prawo do ekwiwalentu (I PKN 336/00)[/b].[srodtytul]Trzy lata na wypłatę[/srodtytul]Prawo do ekwiwalentu odchodzący z firmy nabywa w dniu ustania stosunku pracy, a to oznacza, że samo świadczenie wypłacamy w dniu, w którym umowa o pracę rozwiązuje się lub wygasa. A jeśli tego nie zrobimy, ekspracownik będzie mógł przez trzy lata żądać zrealizowania ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL