Nowoczesna technologia na usługach kadrowej

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Poczta elektroniczna oraz faks mogą służyć pracodawcy do doręczania wypowiedzeń
Wypowiedzenie umowy o pracę jest niczym innym jak złożeniem oświadczenia woli. Wola osoby dokonującej czynności prawnej, w tym wypadku pracodawcy, zgodnie z art. 60 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D2FCE0CB32F6A93699855DC524AA80F4?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Prawo więc nie wyklucza możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie listu elektronicznego czy faksu.Tyle tylko, że ustawodawca zastrzegł dla wypowiedzenia stosunku pracy formę pisemną. Zgodnie z kodeksem cywilnym dla zachowania tej formy konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, tu – wymówienia. W wypadku dokumentu elektronicznego podpis musi mieć postać elektroniczną weryfikowaną za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Oznacza to, że [b]gdy pracodawca wyśle wypowiedzenie zwykłym e-mailem bez spec...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL