Czasowe regulacje pogorszą zasady pracy

www.sxc.hu
Nie zawsze pracodawca musi sięgać po wypowiedzenie zmieniające, aby zmodyfikować łączący strony kontrakt. Jego nowa postać możliwa jest w zbiorowych porozumieniach
Co do zasady pogorszenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę wymaga wręczenia wypowiedzenia zmieniającego. Gdy firma przeżywa kłopoty finansowe, indywidualny sposób zmiany warunków umowy o pracę zastąpi zawieszenie pewnych jego zasad. Jest jednak warunek: w tej sprawie pracodawca musi się porozumieć ze związkami zawodowymi.Kodeks pracy wyróżnia trzy takie pakty. Zawieszenie może dotyczyć postanowień zawartych w umowach o pracę, zakładowych przepisach prawa pracy (np. regulaminie pracy czy regulaminie wynagrodzeń) oraz zakładowym lub ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy.[srodtytul]Firma w kłopotach[/srodtytul]Aby możliwe było przyjęcie takiego zbiorowego porozumienia, znacznie musi pogorszyć się sytuacja finansowa firmy. Przepisy nie precyzują jednak, jakimi wskaźnikami to mierzyć.Pracodawcy muszą pamiętać, że nie są to rozwiązania trwałe. Wolno je wprowadzić tylko na określony czas, najdłużej trzy lata. I trzeba przy tym docho-wać wymog...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL