Podatnik może dowodzić swoich racji na różne sposoby

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Nie można pozbawić podatnika możliwości wykazania poniesienia wydatku oraz jego związku z przychodem za pomocą wszelkich dostępnych i dopuszczalnych przez prawo procesowe dowodów
Tak postanowił [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 25 września 2009 r. (I SA/Bk 167/09)[/b].[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Organy podatkowe stwierdziły, że podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów niezgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów.Przyczyną odmowy uwzględniania poniesionych przez podatnika wydatków na przejazdy taksówkami był fakt, że dowody wewnętrzne na przejazdy taxi wystawione na podstawie paragonów nie odpowiadały warunkom formalnym stawianym przez przepisy prawa materialnego, w szczególności rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Sprawa znalazła swój finał w sądzie.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA stwierdził, że skarga jest zasadna, i uchylił zaskarżoną decyzję. Przypomniał, że aby wydatek mógł być kosztem, musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu i dotyczyć poszczególnego źródła, a z drugiej strony nie moż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL