Podpisałeś angaż, zarejestruj pracownika i płać składki

Fotorzepa, Radosław Pasterski Radosław Pasterski
Musisz wypełnić druki zgłoszeniowe, bez względu na to, jaką umowę o pracę – próbną, terminową czy bezterminową – zawarłeś
Stosunek pracy jest najczęściej występującą formą zatrudnienia. Jego podstawą może być umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie i spółdzielcza umowa o pracę. Takie warianty przewiduje art. 2[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037] kodeksu pracy[/link]. Bez względu na to, który z nich zostanie zastosowany, osoba zatrudniana ma status pracownika. Zatrudniający (czyli pracodawca) pełni wobec niej obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.[srodtytul]Definicja szersza niż kodeksowa[/srodtytul]Dla ZUS pracownikiem jest nie tylko pozostający w stosunku pracy. To także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7E9A4711A40585C8F2FB9C0507EC1B25?id=70928]kodeksem cywilnym[/link] stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL