Gdy rozwiążesz umowę przed czasem, nic nie korygujesz

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Może się zdarzyć, że rozwiążesz umowę leasingu operacyjnego przed zakończeniem podstawowego okresu, na jaki została zawarta. Wówczas nie masz obowiązku korekty kosztów opłat leasingowych za okres, w którym trwała ta umowa
To samo dotyczy naliczonego VAT od tych opłat.Jest tak dlatego, że wydatki ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy są jego kosztami uzyskania przychodów. Przepisy uzależniają zaliczenie w koszty podatkowe opłat ustalonych w umowie leasingu od treści tej umowy, a nie od faktycznego czasu jej trwania. Jednocześnie nie przewidują wyłączenia z kosztów opłat leasingowych (np. opłata inicjalna, czynsze leasingowe, opłaty manipulacyjne i prowizje) w razie rozwiązania przed terminem umowy leasingu.Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 kwietnia 2009 r. (ILPB1/415-131/09-4/AG)[/b]: „Regulacje zawarte w art. 23a – 23l (...) ustawy o PIT nie określają skutków podatkowych rozwiązania umowy przed czasem oznaczonym w umowie leasingowej. Odnoszą się tylko do rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie okresu podstawowego oraz w trakcie trwania umowy. Jeżeli zatem nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego w czasie kr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL