Jednorazowa amortyzacja wchodzi w grę także przy leasingu finansowym

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Jeśli leasingowaną rzecz wprowadzisz do własnej ewidencji środków trwałych, możesz pod pewnymi warunkami skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Zatem zaliczyć od razu do kosztów wydatki, które poniesiesz przez cały okres trwania leasingu
Przy leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest własnością finansującego. Korzystający nie może go więc amortyzować. Inaczej jest przy leasingu finansowym, w tym wypadku leasingowana rzecz jest środkiem trwałym korzystającego.[srodtytul]Od razu do kosztów[/srodtytul]Przepisy nie ograniczają możliwości zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w odniesieniu do leasingowanych środków trwałych. Leasing finansowy może zatem przynieść stosunkowo wysokie korzyści podatkowe.Na podstawie art. 16k ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=863A40ACC61CA9E96D7A3843BE9CCADE?id=115893]ustawy o CIT [/link](art. 22k ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E124846EEAE97869217567BDC99910B?id=80474]ustawy o PIT[/link]) podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3 – ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL