Nie każdy majątek trzeba weryfikować co roku

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ustawa o rachunkowości nakazuje firmom sprawdzić, czy rzeczywisty stan ich majątku odpowiada zapisom w księgach. W tym celu muszą one dokonać spisu z natury, potwierdzić salda lub zbadać dokumenty
Inwentaryzacją należy objąć nie tylko majątek firmy. Należy także dokonać spisu z natury znajdujących się w firmie składników aktywów, które są własnością innych podmiotów, powierzonych do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania. O wynikach trzeba powiadomić właściciela. Obowiązek ten nie dotyczy firm świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.[srodtytul]Spis z natury[/srodtytul][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=70622BE73DB520F71600EE5C24442B08?id=324433]Ustawa o rachunkowości[/link] przewiduje trzy metody inwentaryzacji. Pierwsza to spis z natury. Ma ona zastosowanie do:- aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych),- papierów wartościowych w postaci materialnej,- rzeczowych składników aktywów obrotowych,- środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie.[srodtytul]Potw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL