Współwłasność małżeńska wymaga współdziałania

Wnoszenie nieruchomości do spółki cywilnej wywołuje często sporo problemów praktycznych. Przede wszystkim należy precyzyjnie określić, czy wnosimy prawo własności nieruchomości, czy też tylko prawo do używania nieruchomości.
Ta z pozoru mała różnica może wywołać poważne konsekwencje w przyszłości. W przypadku gdy przedmiotem wkładu jest prawo używania nieruchomości, do wykonania tego prawa stosuje się przepisy o najmie. Natomiast wkład w postaci prawa własności nieruchomości wywiera tzw. skutki rzeczowe – zmienia się krąg współwłaścicieli nieruchomości.Z wniesieniem wkładu do spółki cywilnej związane mogą być konkretne problemy, gdy nieruchomość będąca przedmiotem wkładu jest objęta współwłasnością małżeńską łączną. Zachodzi wtedy konieczność współdziałania małżonka wspólnika w procesie wnoszenia wkładu (chociażby przez wyrażenie zgody).W takich sytuacjach rodzi się jednak pytanie – w szczególności po stronie małżonka wspólnika – o kwestie wzajemnej relacji praw z tytułu współwłasności łącznej: [b]jak się mają prawa wynikające ze współwłasności małżeńskiej łącznej majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa do współwła...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL