Pracodawca nie wypłaci pensji za bezprawne strajkowanie

Protest, choćby ogłoszony w słusznej sprawie, nie zawsze jest legalny. Za taki grożą surowe kary
W grę może wchodzić zarówno odpowiedzialność karna, odszkodowawcza, jak i sankcje w postaci rozwiązania stosunku pracy z organizatorami lub nawet zwykłymi uczestnikami strajku. Będzie tak szczególnie, gdy wskutek nielegalnego strajku firma poniesie szkodę.Przypomnijmy, że zgodnie z art. 26 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71035]ustawy z 23 maja 1991 r. (DzU nr 55, poz. 236 ze zm). o rozwiązywaniu sporów zbiorowych[/link] za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy odpowiedzialność ponosi organizator strajku na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (art. 415 i nast. k.c. dotyczące odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego).Przesłanką odpowiedzialności jest zorganizowanie strajku z pominięciem czynności przygotowawczych. A to dlatego, że z art. 26 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wynika, że odpowiedzialność dotyczy szkód na skutek przeprowadzenia strajku...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL