Fundusz socjalny pracodawca może zlikwidować

Jeśli firmy nie stać na finansowanie zfśs, ma prawo z tego zrezygnować. Ale wcześniej musi uzyskać zgodę związków zawodowych lub przedstawiciela załogi
Zasadą wynikającą z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D3472A3FE7710081D1DE8D72D7E322CC?id=74017]ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.[/link], dalej ustawa) jest, że każdy pracodawca zatrudniający 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs).Jednak może uwolnić się całkowicie od tego obowiązku bądź istotnie go zredukować przez wprowadzenie odpowiednich postanowień do układu zbiorowego pracy, a jeżeli nie jest objęty układem, to do regulaminu wynagradzania (art. 3 i 4 ustawy). Mogą to być takie zapisy, jak o rezygnacji z tworzenia zfśs na czas nieokreślony lub określony bądź o ustaleniu innej wysokości odpisu na zfśs od powszechnie obowiązującej (w szczególności w niższym od ustawowego wymiarze).[srodtytul]Potrzebne uzasadnienie[/srodtyt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL