Akta do dokładnej analizy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Izba skarbowa nie może rozpatrywać odwołania wyłącznie na podstawie protokołu kontroli. Aby wydać decyzję, musi mieć dostęp do materiałów źródłowych
Tak wynika z [b]wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 30 września 2009 r. (sygn. III SA/Wa 652/09)[/b]. Sprawa była wynikiem kontroli w spółce zajmującej się działalnością deweloperską. Zakwestionowała ona możliwość zaliczenia niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.Sąd uchylił decyzję. Zdecydowały względy proceduralne. Okazało się bowiem, że rozpatrując odwołanie złożone przez spółkę, izba skarbowa nie dysponowała materiałami źródłowymi. Zamiast przeanalizować zgromadzone w sprawie dowody, oparła się na protokole z kontroli. Sąd uznał, że jest to niedotrzymanie zasady dwuinstancyjności. Wskazał, że naruszono art. 121 § 1 i 122 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C1EACE6288BEEF2E780E238D9B966D24?id=176376]ordynacji podatkowej.[/link] Ten pierwszy wskazuje, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organópowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne dział...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL