Bierne oczekiwanie podwładnego bez wynagrodzenia

Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje pracownikowi jedynie za wykonywanie pracy. Tylko wyjątkowo może je otrzymać za czas jej niewykonywania z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ale także nie w każdym przypadku
Pracownik może otrzymać pieniądze, jeżeli był gotów do wykonywania pracy, lecz okazało się to niemożliwe z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wynika to z art. 81 § 1 k.p., według którego [b]pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas gotowości do pracy[/b], jeżeli był gotów do jej wykonywania i doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Przysługuje mu wówczas wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną lub godzinową, a jeżeli taki składnik nie został określony, to w wysokości 60 proc. wynagrodzenia. W każdym jednakże razie taka gratyfikacja nie może być niższa od wynagrodzenia minimalnego.[srodtytul]Są wyjątki[/srodtytul]Przepis ten przewiduje zatem dwie przesłanki zachowania prawa do wynagrodzenia mimo nieświadczenia pracy. Są to zachowanie przez pracownika gotowości do pracy oraz doznanie przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy uniemożliwiających wykonywanie pracy. Tak też wyp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL