Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1 października 2009 r. w sprawie art. 6 pakietu antykryzyskowego

Z art. 34 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035)[/link] wynika, że nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. obowiązują przepisy rozdziału 2 ustawy dotyczące:• przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy,• indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika,• obniżonego wymiaru czasu pracy oraz• ograniczeń w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony.Ponadto z art. 34 ust. 3 ustawy wynika, że także objęcie pracownika przestojem ekonomicznym stosuje się nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. Tylko do tego dnia udziela się także pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy (z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz realizuje się finansowanie kosztów szkoleń, studiów podyplomowych i stypendiów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 22 ust...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL