fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Niebawem kolejne zmiany w spółdzielniach

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
O tym, czy najemcy wykupią mieszkania zakładowe z bonifikatą, zdecydują sami spółdzielcy. Walne zgromadzenia będzie można zastąpić zebraniem przedstawicieli
Propozycje te są zawarte w projekcie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: ustawa). Jej autorzy to posłowie Platformy Obywatelskiej. – To wykonanie lipcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego uchylającego niektóre przepisy tej ustawy – wyjaśnił poseł Zbigniew Rynasiewicz.
[srodtytul]Wykup lokali zakładowych[/srodtytul]
Posłowie prostują zasady przekształceń mieszkań zakładowych nieodpłatnie przekazanych przed laty spółdzielniom przez prywatyzowane i upadające przedsiębiorstwa państwowe. Proponują, by najemca najpierw wnosił wkład budowlany, a dopiero potem spółdzielnia przenosiła na niego własność lokalu. Walne zgromadzenie będzie mogło jednak podjąć uchwałę o zasadach udzielania przez radę nadzorczą bonifikat. Jednocześnie projekt przewiduje, że prawo do przewłaszczenia przysługuje wyłącznie najemcy, który zajmował lokal, jeszcze zanim przedsiębiorstwo przekazało go spółdzielni (a po jego śmierci – bliskim z nim mieszkającym).
W tej chwili jest bałagan. Nie wiadomo, na jakich zasadach można nabywać tego typu lokale. Trybunał zakwestionował przepis określający zasady finansowe tego przekształcania. Przestał on już obowiązywać, ale wciąż istnieją inne uregulowania. Z analizy art. 48 ust. 1 ustawy można wnioskować, że gdy spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, najemca musi uregulować tylko zaległości mieszkaniowe. Wprawdzie w tym samym ust. 1 art. 48 jest mowa o obowiązku wpłaty jeszcze wkładu budowlanego, ale dotyczy to tylko mieszkań zakładowych, które spółdzielnie przejęły odpłatnie od przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Taka interpretacja przepisów różni się jednak od uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie stwierdza, że kwestionowany przepis stanowi nadmierną ingerencję w przysługujące spółdzielni mieszkaniowej prawo własności.
[srodtytul]Walne lub zebranie[/srodtytul]
Projekt przywraca zebrania przedstawicieli. Zgodnie z nim same spółdzielnie w swoim statucie będą określać, czy chcą mieć zebranie przedstawicieli, czy nie. W tych, które go nie chcą, pozostanie walne zgromadzenie. Trybunał nie uchylił wprawdzie przepisu, który likwidował zebrania przedstawicieli i zastępował je walnymi zgromadzeniami podzielonymi na części, budzi on jednak kontrowersje.
– Wiele spółdzielni nie pogodziło się z faktem, że zlikwidowano zebrania przedstawicieli. I dalej je przeprowadza – mówi Grzegorz Abramek, ekspert Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. – Ta zmiana byłaby im więc na rękę.
Ale nie tylko. Prezesi dużych spółdzielni, w których funkcjonuje walne zgromadzenie podzielone na części, narzekają na niską frekwencję.
– Na zebrania grup członkowskich wybierających przedstawicieli przychodziło znacznie więcej osób niż teraz na walne. Na te ostatnie przychodzi od 1 do 3 proc. uprawionych – wyjaśnił Michał Tokłowicz, wiceprezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Projekt zawiera też przepis dotyczący przekształcania prawa użytkowania wieczystego. Spółdzielnia będzie miała obowiązek przekształcić użytkowanie wieczyste we własność, jeżeli spółdzielca złoży wniosek o wykup. Pod warunkiem jednak, że gmina (lub starostwo) stosuje bonifikaty przy przekształceniu użytkowania i zgodzą się na to inni mieszkańcy budynku.
[ramka][b]Na wokandzie Trybunału [/b]
Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych bardzo często gościły na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio zapadły dwa ważne wyroki. Jeden 17 grudnia 2008 r. dotyczący przekształceń mieszkań lokatorskich i własnościowych w pełną własność [b](P 16/08)[/b]. Uznane za niekonstytucyjne przepisy przestaną obowiązywać z końcem 2009 r. Przygotowany został rządowy projekt innych. Trafił już do Sejmu. Parlament chce go uchwalić jeszcze przed nowym rokiem, żeby nie było luki w przepisach. Drugi [b]wyrok TK wydał 15 lipca 2009 r. (K 64/07)[/b]. Projekt posłów PO realizuje w dużej mierze jego postanowienia. Sejm nie planuje połączenia prac nad tymi dwoma projektami ze względu na szybką ścieżkę legislacyjną pierwszej propozycji.[/ramka]
[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA