Różnice są także przy sprzedaży ratalnej

Fotorzepa, Bosiacki Roman Bos Roman Bosiacki
Czy mam wykazywać różnice kursowe, jeżeli umawiam się z kontrahentem na sprzedaż w walucie obcej (euro) i płaci mi on w tej samej walucie, ale w ratach? Jeżeli tak, to czy różnice liczyć na każdej racie, czy po zapłaceniu całości?
Skoro czytelnik umawia się z kontrahentem na sprzedaż w walucie obcej i w takiej walucie otrzymuje należność, to występują różnice podatkowe. Bez znaczenia jest, że należność wpływa w ratach.Zgodnie bowiem z art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i art. 24c ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa (bądź wyższa) od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Gdy jest niższa, wówczas różnice kursowe są dodatnie. Jeżeli jest wyższa, to różnice kursowe są ujemne.Wynika z tego zatem, że z różnicami kursowymi mamy do czynienia wtedy, gdy należność jest określona w walucie obcej i w takiej walucie jest też otrzymana.[b]Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w inter...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL