Niektóre składniki majątku można amortyzować według indywidualnych stawek

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Przedsiębiorcy mogą ustalać indywidualne stawki amortyzacyjne, a co za tym idzie długość okresu amortyzacji niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przepisami regulującymi to zagadnienie w ustawie o PIT są art. 22j i 22m. Analogiczne regulacje zawierają art. 16j i 16m ustawy o CIT.[srodtytul]Środki trwałe muszą być używane albo ulepszone[/srodtytul]Indywidualne stawki amortyzacyjne mogą być ustalane jedynie dla takich środków trwałych, które – w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym – są używane albo ulepszone a ponadto nie były wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika.Środki trwałe zaliczane do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) uznaje się za:- używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez sześć miesięcy,- ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej.Z kolei budynki, lokale i budowle (grupy 1 i 2 KŚT) uznaje się za:- używane, jeśli były (przed nabycie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL