fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga rehabilitacyjna obejmuje adaptację mieszkania

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Zamianę pieca węglowego na gazowy, który może być obsługiwany przez osobęniepełnosprawną można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
[b]Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lipca 2009 r. (nr IPPB4/415-328/09-4/PJ).[/b]
Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która utrzymuje niepełnosprawnego męża. Posiada on orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i czasowe orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Mąż wnioskodawczyni ma kłopoty z poruszaniem się. Nie uzyskuje żadnych dochodów. Z powodu jego niepełnosprawności podatniczka zmuszona była do wymiany pieca węglowego na gazowy. Konieczny był także zakup oprzyrządowania i montaż. W sumie faktura opiewa na kwotę 9424 zł. Modernizacja ogrzewania była niezbędna ponieważ mąż nie był w stanie obsługiwać starego, zamontowanego w piwnicy, pieca. Nie mógłby więc zostawać sam w domu.Podatniczka wyjaśniła, że odzyskała część VAT zawartego w cenie pieca wypełniając formularz VZM–1. Izba skarbowa zgodziła się z jej stanowiskiem. Zwróciła jednak uwagę, że może uwzględnić w ramach ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków pomniejszonych o zwrot VAT. Powołała się na art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są takie osoby.
Rodzaje wydatków uprawniających do odliczeń wymienione zostały w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, a zasady i warunki dokonywania tych odliczeń w ust. 7b – 7g tego przepisu. Z regulacji tych wynika, że do ulgi uprawniają m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje nie tylko samym osobom niepełnosprawnym. Przepisy stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł. Izba podkreśliła, że przepisy nie określają szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Trzeba więc stosować literalne brzmienie pojęcia „adaptacja". Oznacza ono przeróbkę mającą nadać inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Zakres prac adaptacyjnych bądź prac związanych z wyposażeniem musi być przeprowadzony stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika. Skoro więc wymiana pieca była podyktowana ułatwieniem obsługi z uwagi na chorobę męża, to poniesione wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA