Pensje niektórych zarządzających są wciąż limitowane

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Kierujący państwową spółką otrzyma 18 549,48 zł za miesiąc pracy, nawet jeśli więcej ma zapisane w kontrakcie. Bo to najwyższy poziom
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=20E2454A3F599DFBFBE54BE9F110A2C6?id=80668]Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 ze zm.)[/link], potocznie zwana ustawą kominową, wprowadza ograniczenia co do wysokości osiąganych zarobków przez pryncypałów określonych przedsiębiorstw i spółek. Osobom objętym jej przepisami możeprzysługiwać tylko: limitowane wynagrodzenie miesięczne, tzw. świadczenia dodatkowe, nagroda roczna i odprawa.[srodtytul]Kogo dotyczy[/srodtytul]Przepisy ustawy kominowej określają dwa kryteria, które precyzują zakres jej stosowania. A mianowicie:- definiują krąg podmiotów, w których sprawowana jest funkcja kierownicza (art. 1 ustawy kominowej), np. przedsiębiorstwa państwowe, niektóre państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu ter...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL