Kontrola szczelności instalacji gazowej z 22 proc. VAT

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy do usług związanych z kontrolą szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych można stosować stawkę 7 proc. VAT?
Przepisy o VAT przewidują stosowanie stawki 7 proc. m.in. do robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie brak jest w przepisach definicji pojęcia robót konserwacyjnych, co rodzi konieczność odwołania się do potocznego jego rozumienia. Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” konserwacja to „utrzymywanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś, pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, zniszczeniem lub zepsuciem”. Z kolei konserwować to „chronić coś przed zepsuciem przez stosowanie różnego rodzaju środków, utrzymywać coś w dobrym stanie, zabezpieczać przed zniszczeniem lub szybkim zużyciem się”.Przyjmuje się, że wszelkiego rodzaju przeglądy nie stanowią konserwacji, a w konsekwencji usługi związane z ich przeprowadzaniem nie mogą korzystać ze stawki 7 proc. przewidzianej dla robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego ([b]podobnie wynika z postano...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL