Firma nie może nadużywać swych praw

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Taki właśnie wyjątkowy okazał się spór Elektrowni Kozienice SA z Lubelskim Węglem Bogdanka SA, zakończony ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego 17 lipca 2009 r. (IV CSK 163/09)
Początek sprawie dał wyrok zasądzający od tych dwu firm na rzecz Cargo PKP prawie 6,5 mln zł.[srodtytul]Zapłata przez pośrednika[/srodtytul]Elektrownia kupowała węgiel od Bogdanki. Umowa dostawy węgla przewidywała, że koszty transportu ponosi elektrownia. Jednocześnie strony zawarły umowę spedycji, w której Bogdanka podjęła się wobec elektrowni funkcji przewoźnika. Elektrownia na jej podstawie przekazywała pieniądze za transport, które kopalnia jako przewoźne miała wpłacać na rachunek PKP Cargo. Jednakże Bogdanka nie przekazywała ich przewoźnikowi bezpośrednio, ale za pośrednictwem akceptowanego przez niego płatnika – spółki Promesa.Okazało się, że pieniądze, jakie Promesa otrzymała od Bogdanki na zapłatę za transport węgla dla elektrowni, do PKP Cargo nie trafiły. W tym stanie rzeczy PKP Cargo wystąpiła o zapłatę przeciwko Elektrowni Kozienice i Bogdance. Podobnych spraw wywołanych wprowadzeniem w rozliczeniach za przewozy pośrednictwa płatnika tocz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL