Skutki nieodpłatnego przekazania towarów na cele działalności

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Nieodpłatne przekazanie towarów związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT, nawet jeżeli przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
[b]Tak orzekł WSA we Wrocławiu 23 czerwca 2009 r. (I SA/Wr 508/09, I SA/Wr 509/09).[/b]Podatnik w związku prowadzoną działalnością gospodarczą organizuje akcje promocyjne, w ramach których wręcza upominki potencjalnym klientom. W celu rozstrzygnięcia, czy takie nieodpłatne przekazanie towarów jest dostawą opodatkowaną VAT w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT z 2004 r., wystąpił do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów.Organ podatkowy uznał, że w tej sytuacji mamy do czynienia z dostawą towarów. Stwierdził, że w każdej sytuacji, gdy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem prezentów, w momencie ich przekazania będzie obowiązany naliczyć VAT.W skardze do WSA podatnik wskazał, że z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 wynika, że przekazywanie towarów na potrzeby prowadzonego przedsiębiorstwa nie jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT.Sąd uwzględnił skargę. Podkreślił, że [b]art. 7 ust. 2 u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL