Jak rozliczyć przychody i koszty, gdy wspólnik zawiera umowę ze spółką

Spółka osobowa może zawrzeć umowę ze swoim wspólnikiem. Powstaje wtedy problem, jak rozliczyć dla celów podatkowych wynikające z niej przychody i koszty
Wynika on z tego, że w polskim prawie podatkowym obowiązuje zasada, że spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego, a przychody i koszty ich uzyskania rozpoznają bezpośrednio wspólnicy.[srodtytul]Umowa zgodna z prawem handlowym[/srodtytul]Umowy między spółką osobową prawa handlowego i jej wspólnikiem są zgodne z prawem handlowym. Na ich dopuszczalność wskazywano jeszcze na gruncie przepisów nieobowiązującego już kodeksu handlowego (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, „Kodeks handlowy. Komentarz” tom I, Warszawa 1997, s. 604).Obecnie przepisy kodeksu spółek handlowych dodatkowo podkreśliły podmiotowość spółek osobowych. Zgodnie z art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=076CD69AFA061F6097133154499235D8?id=133014]k.s.h.[/link] „spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana”. W doktrynie stwierdza się, że to „sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL