Za wcześniejsze rozstanie nie będzie odszkodowania

Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę, nie może się domagać od pracodawcy rekompensaty z tego tytułu. Zapłatę dostanie jednak osoba, której pracodawca w drodze jednostronnej decyzji skróci trzymiesięczny okres wypowiedzenia
Skrócenie terminu pozostającego do definitywnego rozstania nie jest korzystne dla zatrudnionego. Nie dość, że ma on mniej czasu na poszukiwanie nowej pracy, to jeszcze traci wynagrodzenie za ten skrócony okres. Dlatego też [b]ze skróceniem okresu wypowiedzenia ustawodawca połączył obowiązek wypłaty odszkodowania, aby (z założenia) pokryć szkodę, jaką pracownik ponosi z tego tytułu. Nie jest to jednak klasyczne odszkodowanie, ponieważ nie jest połączone ściśle ze szkodą, lecz ma zryczałtowany charakter.[/b]W pewnych sytuacjach świadczenie to nie pokryje całości szkody poniesionej przez pracownika, np. wtedy, gdy podwładny w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia dozna strat poza utratą wynagrodzenia za pracę. Natomiast w przypadku podjęcia pracy bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy w skróconym terminie pracownik otrzyma odszkodowanie, mimo że praktycznie nie poniesie żadnej straty.Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy zawarte...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL