Gdy dłużnik odda dobrowolnie, trzeba to uwzględnić

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy jeśli część zadłużenia zapłacę bezpośrednio wierzycielowi, komornik naliczy niższą opłatę za swoje czynności? Czy opłata pobierana przez komornika może przekraczać wartość zadłużenia?
W praktyce często się zdarza, że po pierwszym kontakcie dłużnika z komornikiem próon zapłacić bezpośrednio wierzycielowi. Może tak postąpić, a komornik w takiej sytuacji nie powinien traktować wpłat dokonanych przez dłużnika bezpośrednio wierzycielowi jak kwot wyegzekwowanych przez siebie. Nie powinien więc naliczać od nich opłaty egzekucyjnej. [b]Na prawidłowość takiego postępowania wskazuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2006 r. (P18/05) oraz uchwała Sądu Najwyższego z 12 lutego 2009 r. (III CZP 142/08[/b]). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie opłaty egzekucyjnej od skuteczności egzekucji jest właściwe, a pobieranie opłaty, gdy egzekucja jest nieskuteczna, bo dłużnik dobrowolnie oddał dług, jest sprzeczne z zasadniczą koncepcją ustawy o komornikach sądowych i z konstytucją.Co się zaś tyczy wysokości opłaty pobieranej przez komornika, wskazać trzeba, że może ona przekroczyć wartość zadłużenia (gdy jest ono stosunkowo niskie). Opłata egzekucyjna wynosi 15 p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL