fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Obligacje dla Mazowsza

Fotorzepa, Darek Golik
Fiskus nie pobierze daniny z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w 2009 roku
Chodzi o obligacje wypuszczone na rynkach zagranicznych w 2009 r. przez województwo mazowieckie.
Jutro wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317836]DzU z 2009 r. nr 108, poz. 900[/link]). Po obligacjach dla Warszawy to drugie takie rozporządzenie MF. Dotyczy ono dochodów (przychodów) uzyskanych przez nierezydentów z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w tym roku przez województwo mazowieckie, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.
Minister finansów skorzystał z przysługującego mu na mocy art. 22 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej uprawnienia i postanowił zaniechać poboru podatku z tego tytułu. Zaniechanie to będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do 31 grudnia 2019 r. Rozporządzenie adresowane jest do osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju oraz przedsiębiorców, którzy nie mają tu ani siedziby, ani zarządu. Województwo mazowieckie chce wyemitować obligacje na rynku zagranicznym o wartości nie większej niż 360 mln zł, z wykupem w latach 2017 – 2019. Nominał tych obligacji ustalono na 50 tys. euro. Emisja ma mieć charakter niepubliczny. Jutro zacznie też obowiązywać inne rozporządzenie, w którym minister finansów zarządził częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317844]DzU z 2009 r. nr 108, poz. 901[/link]). Chodzi o spółki akcyjne PKP, które wykonały czynności mające na celu przekazanie przez Skarb Państwa części aktywów, uprzednio należących do tych spółek, jednostkom samorządu terytorialnego. Zaniechanie będzie stosowane do tej części zysku osiągniętego od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., która będzie skutkiem wykonania czynności przewidzianych w art. 17 ust. 1 i art. 33t ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Z tym jednak zastrzeżeniem, że kwota zaniechania nie może przekroczyć kwoty wpłat z zysku należnej od zysku osiągniętego ogółem z działalności w danym roku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA