• 20.08.2018

Wejście do UE przyspieszyło rozwój państw regionu

Wzrost gospodarczy we wszystkich krajach regionu transformacji gospodarczej w roku 2006 wyraźnie się wyróżniał na tle innych państw europejskich. Problemem większości krajów pozostaje deficyt na rachunku obrotów bieżących
Motorem wzrostu w Europie Środkowej, oprócz dynamicznie rosnącej konsumpcji, były także inwestycje. W dużych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw rozwój gospodarczy nadal był w dużej mierze napędzany wysokimi cenami surowców. Tylko w Rosji dzięki inwestycjom doszło także do zwiększenia produkcji przemysłowej.[srodtytul]Sukcesy akcesji[/srodtytul]Dla krajów Europy Środkowej tak szybkie tempo wzrostu PKB oznacza również przyspieszenie w doganianiu poziomu dochodów państw "15".Z doskonałej sytuacji gospodarczej w nowych krajach członkowskich korzysta dzisiaj zresztą cała Unia Europejska, ponieważ to właśnie kraje Europy Środkowej i republiki bałtyckie stały się jednym z głównych rynków eksportowych dla "starej" Wspólnoty. Trafia tam aż 15 proc. unijnego eksportu. Szybki rozwój gospodarki przy znaczącym odpływie siły roboczej z nowych państw członkowskich spowodował w tych krajach wyraźny spadek stopy bezrobocia. W większości z nich bezrobocie jest poniż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL