Zanim podpiszesz weksel, zastanów się dwa razy

Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski
Złożenie podpisu na wekslu wywołuje określone skutki, których nie da się odwołać. Najczęściej trzeba zapłacić. Jest to nierzadko przyczyną sporów, zwłaszcza gdy podpiszemy weksel in blanco bez wypełnionej deklaracji
Z wekslami spotykamy się niemal codziennie, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, gdy bierzemy pożyczki lub kredyty oraz przy okazji zawierania różnych umów.Weksle są papierami wartościowymi i dokumentami, dlatego też muszą być sporządzone na piśmie. Można je sporządzić na zwykłej kartce papieru (muszą być tylko odręcznie podpisane przez osobę posiadającą zdolność do zaciągania zobowiązań kredytowych oraz zawierać wszystkie elementy wymagane przez prawo wekslowe).Weksle można też sporządzać na blankietach urzędowych, które można kupić w kasach niektórych banków i pocztach (to prostszy sposób).[srodtytul]Groźne narzędzie[/srodtytul]Wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty wskazanej w nim kwoty. Pamiętajmy, że dla ważności zobowiązania wekslowego nie jest istotne, czy istniało zobowiązanie będące przyczyną wystawienia weksla ani czy było ono ważne. Nawet zatem gdy weksel zabezpieczał transakcję z mocy prawa nieważną, to sam wekse...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL