Zakaz użycia nasion GMO narusza dyrektywę

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Nie pomogło powoływanie się na wartości chrześcijańskie – ETS uznał, że ustawa o nasiennictwie jest niezgodna z prawem UE
W [b]wyroku z 16 lipca Europejski Trybunał Sprawiedliwości[/b] stwierdził, że Polska uchybiła unijnym zobowiązaniom dotyczącym zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie.Unijne dyrektywy stanowią, że co do zasady państwa członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać wprowadzenia do obrotu GMO, jeśli jest to zgodne z tymi przepisami. Jeżeli jednak któryś z krajów wykaże, że prawidłowo zgłoszone GMO stanowi ryzyko dla zdrowia ludzi czy środowiska naturalnego, to może tymczasowo zakazać jego stosowania lub sprzedaży bądź ograniczyć je. W takiej sytuacji trzeba niezwłocznie powiadomić Komisję Europejską i inne państwa o podjętych działaniach i uzasadnić decyzje, przedstawiając np. własną ocenę ryzyka dla środowiska naturalnego.Polska twierdziła m. in., że przyjęcie spornych przepisów krajowych (czyli [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185060]ustawy o nasiennictwie – tekst jedn. DzU...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL