Fiskusowi nie zawsze uda się przedłużyć termin zabezpieczenia

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Organ egzekucyjny może przedłużyć termin zabezpieczenia należności pieniężnych wielokrotnie. Nie ma takiej możliwości przy należnościach niepieniężnych
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 7 lipca 2009 r., I SA/Gd 322/09[/b][srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego, będący jednocześnie wierzycielem i organem egzekucyjnym, prowadził postępowanie zabezpieczające na majątku podatnika. Podstawę obowiązku podlegającego zabezpieczeniu stanowiła decyzja.Na wniosek wierzyciela naczelnik wydał postanowienie, w którym przedłużył termin zabezpieczenia, a potem raz jeszcze. Podatnik wniósł na to postanowienie zażalenie.Izba skarbowa nie uwzględniła go jednak. Stwierdziła, że postanowienie nie narusza obowiązującego prawa, gdyż nie ziściły się przesłanki do uchylenia zabezpieczenia.Podatnik wniósł skargę do sądu. Sąd skargę oddalił. Podatnik złożył więc skargę kasacyjną. NSA w wyniku jej rozpoznania skierował sprawę do WSA.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Rozpatrując ponownie sprawę, WSA przypomniał, że [b]termin trwania zabezpieczenia od jego dokonania w związku z wydaniem...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL