fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nowe przepisy, stare kryteria dochodowe

Fotorzepa, Kuba Krzysiak kk Kuba Krzysiak
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
W tym roku trwa bowiem weryfikacja kryteriów dochodowych. Rada Ministrów zdecydowała jednak, że kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej pozostaną na dotychczasowym poziomie, ustalonym przez obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (DzU nr 135, poz. 950).
Od października 2009 r., podobnie jak dziś, kryterium dochodowe na potrzeby pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 477 zł, a dla osoby w rodzinie – 351 zł. Zasiłek stały nadal będzie wynosić maksymalnie 444 zł. Podstawą do ustalenia pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i na zagospodarowanie będzie kwota 1647 zł. Bez zmian pozostają także świadczenia dla uchodźców.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA