fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Wysokość dotacji może wynikać z porozumienia albo uchwały

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Na jakich zasadach, w jakich sytuacjach i w jakiej wysokości gmina może udzielić innej jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej?
Możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze przewiduje ustawa o samorządzie gminnym w art. 74 ust. 1. Zgodnie z jego treścią gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych. Ustęp 2 omawianego przepisu stanowi, że w wyniku tak zawartego porozumienia gmina wykonująca przekazane jej na podstawie porozumienia zadanie przejmuje w tym zakresie prawa i obowiązki pozostałych JST. Te ostatnie mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania, czyli udzielenia dotacji. Drugą możliwością udzielenia dotacji przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego drugiej przewiduje art. 175 ustawy o finansach publicznych. Na jego podstawie jedna gmina (powiat, województwo samorządowe) może udzielić innej JST pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja udzielana na podstawie tego przepisu ma na celu udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań przez jednostkę dotowaną.
[i]Podstawa prawna: – art. 74 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=654082190E7987F0D1C1BF7C10FF61D9?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link]
– art. 175 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7A7D7844CD14565CA7471DD64DED6312?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA