Otrzymasz karę, masz przychód, zapłacisz – nie zawsze masz koszt

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Nie wszystkie płacone kary umowne mogą być kosztami firmy, często nie mają bowiem związku z uzyskiwaniem przez nią przychodu. Z kolei kary otrzymane przez przedsiębiorcę są przychodami z działalności gospodarczej, od których trzeba zapłacić podatek
Zanim przyjrzymy się wybranym kategoriom kar umownych, przypomnę, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65B84E3F3605ECDD7179A6DFAE23BF9E?id=80474]ustawy o PIT[/link] albo art. 16 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=115893]ustawy o CIT[/link].Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów podatkowych, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:- musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,- nie może być wymieniony odpowiednio w art. 23 ustawy o PIT albo art. 16 ustawy o CIT wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,- musi być należycie udokumentowany.[srodtytul]Które kary na pewno nie są kosztem[/srodtytul]Z literalnego brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 19 us...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL